sobota, 8 sierpnia 2015

Windows 2008 Serwer - Zbieranie danych o stanie systemu - Data Collector Set - WSRM (70-646) cz.7

Data Collector Set jest zbiorem, który zawiera:
- liczniki wydajności,
- dane śledzenia zdarzeń,
- dane konfiguracyjne systemu

Do zestawu dodamy jeszcze Performance Alert dzięki czemu w momencie przekroczenia ustawionych przez nas limitów otrzymamy o tym informację.

Ostatnim narzędziem jest Windows System Resource Manger (WSRM) - pozwala przypisać zarówno aplikacją jak i użytkownikom pierwszeństwa w dostępnie do zasobów.

1. Tworzenie Data Collector Set:

Otwieramy Performance Monitor.


Tworzymy nowy zestaw zbierający dane.


Nadajemy nazwę dla Data Collector oraz wybieramy opcję tworzenia z szablonu.


Wybieramy System Performance.


Zapisujemy nasze dane na pulpicie.


Potwierdzamy utworzenie zbierania danych.


Stworzymy harmonogram w celu odświeżania raportu.


Ustawiamy uruchamianie raportowania na 9.00 od poniedziałku do piątku.


Ustawiamy warunek zatrzymania.


Uruchamiamy zestaw danych.
2. Alerty  wydajności:

Tworzymy alert.


Tworzymy dane ręcznie.


Wybieramy Performance Counter Alert.


Dodamy liczniki z listy.


Wybieramy Logical Disk\Current Disk Queue Length.
Klikamy na Add oraz na OK.Po ustawieniach dodamy jeszcze parametr kiedy alert ma się uruchomić.
Np. powyżej 50.


Uruchamiamy nasze raporty, aby wygenerować raport.
Klikamy na Start w Used Definied jeden z naszych raportów.
Powinien pojawić się raport.
3. Przypisanie zasobów:

Dodamy WSRM.
Klikamy na Features, następnie Add Features w Server Manger.Otwieramy WSRM z Administrative Tools.
Podłączymy się do Server01.


Stworzymy nową zasadę alokacji zasobów.Przypiszemy zasoby
W nazwie wpiszemy NewPolicy (bez spacji).Wpisujemy ResourceAdmin (koniecznie bez spacji inaczej będzie problem)


Dodamy grupę Domain Admins.


Zamykamy wszystkie okna, w poniższym ustawiamy 30, jako proces przypisanych zasobów.procesora.


Ustawiamy naszą zasadę jako zarządzającą.
Potwierdzamy uruchmienie poprzez kliknięcie na Yes.
Serwer zostanie zrestartowany.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz