sobota, 24 października 2015

ICDN 1 - Adresacja IP cz.2

Adresacja IP jest oparta na systemie binarnym. Każdy adres IPv4 podzielony jest na 4 oktety, w każdym znajduje się  8 bitów.
1.Poniżej rozpiska 8 bitów, potrzebnych do zamiany adresu dziesiętnego na binarny. Liczenie rozpoczynamy zawsze od 0, czyli nominalnie mamy 8 bitów, ale numeracja zakończy się na7.

2^7 - 128
2^6 - 64
2^5 - 32
2^4 - 16
2^3 - 8
2^2 - 4
2^1 - 2
2^0 - 1

Zobaczymy w jaki sposób zamienić adres IP na postać binarną:

IP: 192.168.100.1

1-szy oktet - 192 czyli 128+64  binarnie:

1 - ponieważ 128
1 - ponieważ 64
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 192
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 192
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 192
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 192
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 192
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 192wynikowo 11000000


2-gi oktet 168 czyli 128+32+4  binarnie:

1 - ponieważ 128
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 128
1 - ponieważ 32
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 128
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 128
1 - ponieważ 4
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 128
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 128

wynikowo 10100100


3-ci oktet 100 czyli 64+32+4  binarnie:

0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 64
1 - ponieważ 64
1 - ponieważ 32
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 64
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 64
1 - ponieważ 4
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 64
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 64

wynikowo 01100100

4-ty oktet 1 czyli 1  binarnie:

0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 1
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 1
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 1
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 1
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 1
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 1
0 - ponieważ nie bierzemy do policzenia wartości 1
1 - ponieważ  1

wynikowo 00000001

Ostatecznie zamiana 192.168.100.1 da nam 11000000.10100100.01100100.00000001.
2. Klasy adresów IP:

Adres IP dzieli się na cześć mówiącą o sieci oraz część mówiącą o liczbie hostów.
Podział ten zależy od maski podsieci czyli, np. 255.255.255.0

1. Klasa A - zawiera 127 sieci oraz 16 777 214 hostów. Zakres adresów 1-126. Domyślna maska podsieci 255.0.0.0. Właśnie 255 wskazuje na liczbę sieci, natomiast 0-ra na liczbę hostów.

2. Klasa B - zawiera 16 384 sieci oraz 65 534 hostów. Zakres adresów 128-191. Domyślna maska podsieci 255.255.0.0. Tak jak wyżej 255.255 wskazuje na sieć oraz 0-ra na liczbę hostów

3. Klasa C -  zawiera 2 097 152 sieci oraz 254 hosty. Zakres adresów 192-223. Domyślna maska podsieci 255.255.255.0. Tak jak wyżej 255.255.255 wskazuje na sieć 0-ro na liczbę hostów.

Ważną informacją jest to że nie można nigdy zaadresować 245 hostów, tylko 254 ponieważ jeden bit przeznaczony jest na adres sieci a drugi na adres rozgłoszeniowy (broadcast).

4. Klasa D - zarezerwowana jest do rozsyłania transmisji pakietów do grupy hostów.

5. Klasa E - zastosowanie tej grupy tylko w celach badawczych.

Specjalnym adresem jest 127.0.0.1, dzięki któremu możemy przetestować działanie stosu TCP/IP.

3. Adresy publiczne:

Publiczny adres IP jest to stały zewnętrzny numer IP, który jednoznacznie identyfikuje nasz komputer w całej sieci Internet. Posiadanie publicznego adresu IP pozwala na min. uruchomienie na swoim komputerze serwera www oraz wielu innych usług niedostępnych dla osoby nie posiadającej takiego adresu.
Adres publiczny jest unikalny, nie może się powtarzać w całym internecie, w przeciwieństwie do adresów prywatnych.

Poniżej zakresy adresów dla puli publicznej:

A - 0.0.0.0 - 127.255.255.255
B - 128.0.0.0 - 191.255.255.255
C - 192.0.0.0 - 223.255.255.255  

4. Adresy prywatne:

Adresy prywatne wykorzystywane są za ruterami do adresacji naszych komputerów w sieciach LAN.

Poniżej zakresy adresów dla puli prywatnej:

A - 10.0.0.0 - 10.255.255.255
B - 172.16.0.0 - 172.31.255.255
C - 192.168.0.0 - 192.168.255.255

5. NAT:

NAT (Network Address Translation) - odpowiada za zamianę jednego adresu na inny przy pomocy rutera. Przydatne jest to w przypadku gdy firma posiada mniej adresów publicznych niż potrzeba.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz