sobota, 31 października 2015

ICDN 1 - Ethernet cz.3

Ethernet jest zestawieniem reguł tworzących sieć komputerówą. Dotyczy to zarówno okablowania jak i sposobu przesyłania sygnałów.

1.CSMA/CD - zestaw reguł pozwalający na zapewnienie ruchu sieciowego bez występowania kolizji. Urządzenie wyposażone w CSMA/CD sprawdza na początku czy łącze przez, które chce nadawać jest puste. Jeżeli tak jest urządzenie rozpoczyna nadawanie. Po zakończeniu nadawania, sprawdzane jest czy nie nastąpiła koliza - czyli sytuacja w której w jednym czasie nadają 2 różne urządzenia. Jeżeli kolizja nie nastąpi transmisja zostaje uznana na poprawnie zakończoną.
W momencie wykrycia kolizji w sieci zostaje wyemitowana 32 bitowa sekwencja 0 oraz 1 - czyli sygnał zagłuszający. Po otrzymaniu takiej informacji wszystkie urządzenia w sieci odczekują określony czas, aby ponowić nadawanie w sieci.

   


2. Domena kolizyjna - jest wydzielonym fragmentem sieci, która nie jest narażona na występwanie kolizji, wynikająych z nadawania przez inne urządzenia.
Idealnym przykładem takiej sytuacji jest przełącznik (switch), który tworzy na każdym swoim porcie oddzielną domenę kolizyjną.
Port switch'a tak jak karta sieciowa jest w stanie działać w dupleksie - czyli pozwala jednocześnie nadawać oraz odbierać dane. Dla przykładu jeżeli port nadaje w 100 Mb/s, pracując w dupleksie odbiera również z prędkością 100Mb/s, więc w sumie szerokość pasma to 200Mb/s.
 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz