niedziela, 8 listopada 2015

ICDN 1 - Zarządzanie użytkownikami cz.12

Konsola umożliwia zarządzanie użytkownikami jesteśmy w stanie zobaczyć kto jest zalogowany do urządzenia, możemy również wysłać informację do wszystkich użytkowników, gdy zachodzi konieczność restartu urządzenia.1. Aktywni użytkownicy.

Przechodzimy do trybu uprzywilejowanego.
Poniżej widzimy że jeden użytkownik jest podpięty bezpośrednio do konsoli, chociaż nie ma loginu.
Jeżeli w kolumnie Line pojawiłby się wpis 1 vty 0 oznacza podłączenie zdalne np. przez Putty.

S2960>enable
S2960#show users
     Line           User        Host(s)            Idle           Location
*  0 con 0                         idle             00:00:00

    Interface     User         Mode             Idle         Peer Address

S2960#
2. Wysyłanie wiadomości w konsoli.

Będąc w trybie uprzywilejowanym możemy wysłać informację do innych użytkowników.

S2690#send ?
* All tty lines
<0-16> Send a message to a specific line
console Primary terminal line
log Logging destinations
vty Virtual terminal

Wyjaśnienie

*  - wysyła do wszystkich zalogowanych użytkowników
<0-16> - wysyła na konkretną linię
console - wysyłanie informacji na użytkownika podpiętego do konsoli
vty - dla zdalnych połączeń

Dla przykładu wyślemy komunikat na vty 0.

S2960#send vty 0
Enter message, end with CTRL/Z; abort with CTRL/C:
Za 5 minut nastąpi restart urzadzenia
^Z
Send message? [confirm]
S2960#

Dostaniemy po chwili komunikat na docelowej lini.

***
***
*** Message from tty2 to tty1:
***
Za 5 minut nastąpi restart urzadzenia


3. Automatyczne wylogowywanie.

Podobnie jak przy usługach terminalowych w systemie Windows podobnie i w IOS możemy ustawić automatyczne wylogowanie z nieaktywnych sesji w konsoli.
Teraz po 40 minutach nieaktywności zostaniemy wylogowani automatycznie.
Opcjonalnie możemy użyć 0 zamiast np. poniższych 40 minut, wtedy nie nastąpi automatyczne wylogowanie z urządzenia.

S2960>enable
S2960#configure terminal
S2960(config)#line con 0
S2960(config-line)#exec-timeout 40 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz