niedziela, 6 grudnia 2015

ICDN 1 - Router cz.19

Poza przełącznikiem w sieci mamy jeszcze router, który odpowiada za połączenie min. 2 różnych sieci w taki sposób, aby możliwe było podłączenie urządzeń znajdujących się w oddzielnych sieciach.
Występuje on w 3 warstwie IOS, podłączenie między 2 sieciami możliwe jest poprzez przekazywanie pakietów między różnymi sieciami.
Routery przy pomocy swoich zasobów są w stanie łączyć się 2 dwoma rodzajami sieci:

1. Heterogeniczne - sieci w których występują różne zasoby sprzętowe  oraz systemowe.
2. Homogeniczne - sieci w których występują identyczne zasoby sprzętowe  oraz systemowe.

1. Budowa routera:

- Procesor - odpowiedzialny jest za przetwarzanie poleceń wydawanych przez administratora

- Pamięć - pamięć podzielona jest w router'ach na kilka typów:

* ROM - zawiera program bootujący urządzenia,

* RAM - przechowuje bieżącą konfigurację, która po odcięciu zasilania zostaje utracona,

* NVRAM - przechowuje w niej konfigurację początkową, zapisujemy w niej wprowadzone przez nas zmiany konfiguracyjne,

* Flash -   przechowuje system operacyjne IOS oraz jego aktualizację, w każdej chwili możliwe jest wyczyszczenie tej pamięci

sobota, 5 grudnia 2015

Problem z instalacją Symantec Agent

Jestem po wdrożeniu DLO Agent na stacjach roboczych opartych na Symantec DLO Agent. W kilku przypadkach pojawił się błąd podczas instalacji opisany jako CreateProcess 14001.
Jest on spowodowany brakiem Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (vcredist).
Należy pobrać ze strony MS odpowiednią wersję:

CCNA - Podział sieci na podsieci cz.17

W poprzednim wpisie pokazałem w jaki sposób podzielić sieć na podsieci mając ich liczbę. Teraz zobaczmy w jaki sposób podzielić sieć wiedząc ile mamy w niej hostów.

Przykład 1.

Adres IP: 222.41.8.0
Domyślna maska: 255.255.255.0
Czyli adres sieci to 222.41.8, ostatni oktet będzie wskazywał na adres hosta.
W każdej sieci wstawimy po 30 hostów.

2^7 - 128
2^6 - 64
2^5 - 32
2^4 - 16
2^3 - 8
2^2 - 4
2^1 - 2
2^0 - 1

Ponownie liczymy bity od dołu do czasu uzyskania co najmniej 30 jako wartość. W tym przypadku dodajemy (1+2+4+8+16=31). Pożyczyliśmy wartość z 5 bitów.
Aby wyznaczyć podział na podsieci pozostałe 3 bity zliczamy (tutaj różnica w stosunku do podziału na z góry znaną liczbę sieci), w takim przypadku (128+64+32=224)

CCNA - Podział sieci na podsieci cz.16

Podział sieci na podsieci pozwala nam na dostosowanie adresacji do naszych potrzeb. W części 2, opisałem zamianę adresów IP na widok binarny.
Przed przystąpieniem do podziału na podsieci trzeba wspomnieć o masce podsieci, który pokazuje nam w jaki sposób podzielona jest adresacja. Która część odpowiada za sieć a która za adres hosta.
I tak:

- 255.0.0.0 - czyli domyślna maska dla kasy A, pokazuje że na sieć przeznaczony jest 1 oktet (ponieważ jest tam 255), pozostałe 3 oktety to adres hosta.
-255.255.0.0 - adres sieci to 2 oktety, pozostałe 2 oktety to adres hosta. Ta maska występuje w klasie B
-255.255.255.0 - na adres sieci przeznaczono 3 oktety, na adres hosta 1. Maska domyślna dla klasy C/