sobota, 5 grudnia 2015

CCNA - Podział sieci na podsieci cz.16

Podział sieci na podsieci pozwala nam na dostosowanie adresacji do naszych potrzeb. W części 2, opisałem zamianę adresów IP na widok binarny.
Przed przystąpieniem do podziału na podsieci trzeba wspomnieć o masce podsieci, który pokazuje nam w jaki sposób podzielona jest adresacja. Która część odpowiada za sieć a która za adres hosta.
I tak:

- 255.0.0.0 - czyli domyślna maska dla kasy A, pokazuje że na sieć przeznaczony jest 1 oktet (ponieważ jest tam 255), pozostałe 3 oktety to adres hosta.
-255.255.0.0 - adres sieci to 2 oktety, pozostałe 2 oktety to adres hosta. Ta maska występuje w klasie B
-255.255.255.0 - na adres sieci przeznaczono 3 oktety, na adres hosta 1. Maska domyślna dla klasy C/
1. Podział na podsieci.

Przykład 1.

Adres IP: 222.41.8.0
Domyślna maska: 255.255.255.0
Czyli adres sieci to 222.41.8, ostatni oktet będzie wskazywał na adres hosta.
Naszą sieć podzielimy 3 routerami (elipsy), powstanie 5 podsieci


Aby stworzyć 5 podsieci musimy pożyczyć tyle bitów, aby ich wartość była równa lub większa 5.
Przypomnijmy z wpisu nr.2 rozbicie bitów na wartości.

2^7 - 128
2^6 - 64
2^5 - 32
2^4 - 16
2^3 - 8
2^2 - 4
2^1 - 2
2^0 - 1

Poczynając od dołu musimy uzbierać wartość 5 lub więcej.
Liczymy i aby wartość była równa lub większa 5 musimy pożyczyć 3 bity (1+2+4=7).

Teraz musimy utworzyć nową maskę podsieci, aby to zrobić zabrane 3 bity z dołu, przenosimy do góry, jednocześnie zliczając ich wartości, czyli 128+64+32 czyli 224.
Czyli nowa maska będzie wyglądała 255.255.255.224.

Musimy jeszcze wyliczyć zakres adresacji dla każdej podsieci.
Aby to zrobić potrzebujemy 3 bity, a dokładniej mówiąc ich wartości (32,64 oraz 128) celowo napisałem je od najniższej do najwyższej.
Ważną rzeczą są również 2 adresy:
1. Adres sieci w tym przypadku 222.41.8.0
2. Adres rozgłoszeniowy 222.41.8.31

Poniżej podział na sieci:

1. Sieć nr.1
1.0. Adres sieci 221.41.8.0
1.1 Adres początkowy 222.41.8.1
1.2 Adres końcowy 222.41.8.30
1.3 Adres rozgłoszeniowy  222.41.8.31

1. Sieć nr.2
1.0. Adres sieci 221.41.8.32
1.1 Adres początkowy 222.41.8.33
1.2 Adres końcowy 222.41.8.62
1.3 Adres rozgłoszeniowy  222.41.8.63

1. Sieć nr.3
1.0. Adres sieci 221.41.8.64
1.1 Adres początkowy 222.41.8.65
1.2 Adres końcowy 222.41.8.94
1.3 Adres rozgłoszeniowy  222.41.8.95

1. Sieć nr.4
1.0. Adres sieci 221.41.8.96
1.1 Adres początkowy 222.41.8.97
1.2 Adres końcowy 222.41.8.126
1.3 Adres rozgłoszeniowy  222.41.8.127

1. Sieć nr.5
1.0. Adres sieci 221.41.8.128
1.1 Adres początkowy 222.41.8.129
1.2 Adres końcowy 222.41.8.158
1.3 Adres rozgłoszeniowy  222.41.8.159

Przykład 2.

Adres IP: 133.33.0.0
Domyślna maska: 255.255.0.0
Czyli adres sieci to 133.33, ostatnie 2 oktety będą wskazywały na adres hosta.
Naszą sieć podzielimy na 120 podsieci.

2^7 - 128
2^6 - 64
2^5 - 32
2^4 - 16
2^3 - 8
2^2 - 4
2^1 - 2
2^0 - 1

Poczynając od dołu musimy uzbierać wartość 120 lub więcej.
Liczymy i aby wartość była równa lub większa 120 musimy pożyczyć 7 bitów (1+2+4+8+16+32+64=127).

Zabraliśmy 7 bitów, dlatego do wyznaczenia nowej maski podsieci zliczymy wartość 7 pierwszych bitów od góry o wartościach (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2) co daje w sumie 254.
Czyli nowa maska będzie wyglądał tak: 255.255.254.0

Zauważamy prawidłowość, zobacz pogrubione oktety dla sieci 1 oraz 2. Różnica pomiędzy każdym rodzajem adresu pomiędzy siecią 2 oraz 1 wynosi dokładnie 32, czyli dokładnie tyle ile najniższa wartość 3 bitu licząc od góry.

1. Adres sieci: 133.33.0.0
2. Adres rozgłoszeniowy: 133.33.1.255


1. Sieć nr.1
1.0. Adres sieci 133.33.0.0
1.1 Adres początkowy 133.33.0.1
1.2 Adres końcowy 133.33.1.254
1.3 Adres rozgłoszeniowy 133.33.1.255

1. Sieć nr.2
1.0. Adres sieci 133.33.2.0
1.1 Adres początkowy 133.33.2.1
1.2 Adres końcowy 133.33.3.254
1.3 Adres rozgłoszeniowy 133.33.3.255

1. Sieć nr.3
1.0. Adres sieci 133.33.4.0
1.1 Adres początkowy 133.33.4.1
1.2 Adres końcowy 133.33.4.254
1.3 Adres rozgłoszeniowy 133.33.4.255


Zauważamy prawidłowość, zobacz pogrubione oktety dla sieci 1 oraz 2. Różnica pomiędzy każdym rodzajem adresu pomiędzy siecią 2 oraz 1 wynosi dokładnie 2, czyli dokładnie tyle ile najniższa wartość 7 bitu licząc od góry. Każdą

Przykład 2.1

Adres IP: 133.33.0.0
Domyślna maska: 255.255.0.0
Czyli adres sieci to 133.33, ostatnie 2 oktety będą wskazywały na adres hosta.
Naszą sieć podzielimy na 9 podsieci.

2^7 - 128
2^6 - 64
2^5 - 32
2^4 - 16
2^3 - 8
2^2 - 4
2^1 - 2
2^0 - 1

Poczynając od dołu musimy uzbierać wartość 9 lub więcej.
Liczymy i aby wartość była równa lub większa 120 musimy pożyczyć 7 bitów (1+2+4+8+16+32+64=127).

Zabraliśmy 7 bitów, dlatego do wyznaczenia nowej maski podsieci zliczymy wartość 7 pierwszych bitów od góry o wartościach (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2) co daje w sumie 254.
Czyli nowa maska będzie wyglądał tak: 255.255.254.0

Zauważamy prawidłowość, zobacz pogrubione oktety dla sieci 1 oraz 2. Różnica pomiędzy każdym rodzajem adresu pomiędzy siecią 2 oraz 1 wynosi dokładnie 32, czyli dokładnie tyle ile najniższa wartość 3 bitu licząc od góry.


Przykład 3

Adres IP: 7.0.0.0
Domyślna maska: 255.0.0.0
Czyli adres sieci to 7., ostatnie 3 oktety będą wskazywały na adres hosta.
Naszą sieć podzielimy na 9 podsieci.

2^7 - 128
2^6 - 64
2^5 - 32
2^4 - 16
2^3 - 8
2^2 - 4
2^1 - 2
2^0 - 1

Poczynając od dołu musimy uzbierać wartość 9 lub więcej bitów.


Liczymy i aby wartość była równa lub większa 9 musimy pożyczyć 4 bity (1+2+4+8=15).
Zabraliśmy 4 bitów, dlatego do wyznaczenia nowej maski podsieci zliczymy wartość 4 pierwszych bitów od góry o wartościach (128, 64, 32, 16) co daje w sumie 240.
Czyli nowa maska będzie wyglądał tak: 255.240.0.0

1. Sieć nr.1
1.0. Adres sieci 7.0.0.0
1.1 Adres początkowy 7.0.0.1
1.2 Adres końcowy 7.15.255.254
1.3 Adres rozgłoszeniowy 7.15.255.255

1. Sieć nr.2
1.0. Adres sieci 7.16.0.0
1.1 Adres początkowy 7.16.0.1
1.2 Adres końcowy 7.31.255.254
1.3 Adres rozgłoszeniowy 7.31.255.255

1. Sieć nr.3
1.0. Adres sieci 7.32.0.0
1.1 Adres początkowy 7.32.0.1
1.2 Adres końcowy 7.47.255.254
1.3 Adres rozgłoszeniowy 7.47.255.255Zauważamy prawidłowość, zobacz pogrubione oktety dla sieci 1 oraz 2. Różnica pomiędzy każdym rodzajem adresu pomiędzy siecią 2 oraz 1 wynosi dokładnie 16, czyli dokładnie tyle ile najniższa wartość 4 bitu licząc od góry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz