niedziela, 6 grudnia 2015

ICDN 1 - Router cz.19

Poza przełącznikiem w sieci mamy jeszcze router, który odpowiada za połączenie min. 2 różnych sieci w taki sposób, aby możliwe było podłączenie urządzeń znajdujących się w oddzielnych sieciach.
Występuje on w 3 warstwie IOS, podłączenie między 2 sieciami możliwe jest poprzez przekazywanie pakietów między różnymi sieciami.
Routery przy pomocy swoich zasobów są w stanie łączyć się 2 dwoma rodzajami sieci:

1. Heterogeniczne - sieci w których występują różne zasoby sprzętowe  oraz systemowe.
2. Homogeniczne - sieci w których występują identyczne zasoby sprzętowe  oraz systemowe.

1. Budowa routera:

- Procesor - odpowiedzialny jest za przetwarzanie poleceń wydawanych przez administratora

- Pamięć - pamięć podzielona jest w router'ach na kilka typów:

* ROM - zawiera program bootujący urządzenia,

* RAM - przechowuje bieżącą konfigurację, która po odcięciu zasilania zostaje utracona,

* NVRAM - przechowuje w niej konfigurację początkową, zapisujemy w niej wprowadzone przez nas zmiany konfiguracyjne,

* Flash -   przechowuje system operacyjne IOS oraz jego aktualizację, w każdej chwili możliwe jest wyczyszczenie tej pamięci
2. Interfejsy routera:

1. FastEthernet - podłączenie światłowodu,
2. Szeregowy - pozwalają na łączenie sieci LAN za pomocą technologii WAN
3. FastEthernet 0/1  - oparty na kablu miedzianym
4. FastEthernet 0/2 - oparty na kablu miedzianym
5. Konsolowy - pozwala na podłączenie się do urządzenia w celu jego konfiguracji przy pomocy kabla z jednej strony zakończonego RJ-45 z drugiej DB9, który wpisany do routera.
6. AUX -  pozwala na podłączenie modemu do routera

3. Uruchomienie routera:


Dodamy router 819 do naszego środowiska testowego.


Poniżej informacja o ilości interfejsy naszego routera.


Wchodzimy w tryb konfiguracyjny routera.
Wpisujemy yes


Następnie wpisujemy yes, aby przeprowadzić podstawową konfigurację.


Wpisujemy nazwę urządzenia.


Następnie wpisujemy 3 hasła do kolejnych poziomów dostępu.
1.Hasło do trybu uprzywilejowanego.
2. Hasło dla starszych wersji IOS.
3. Hasło do wirtualnego terminalu


Skonfigurujemy  IP dla FastEthernet0Zapisujemy ustawienia do NVRAM.
Zatwierdzamy 2 jako domyślną opcję.


Ustawienia zostały zatwierdzone.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz