sobota, 30 stycznia 2016

Windows 2008 Serwer - DNS(70-642) cz.2

Przyjrzymy się metodach rozpoznawania nazw w systemie Windows 2008 przy pomocy serwera DNS
Uruchamiamy zarówno DC oraz Boston. Muszą być przypisane odpowiednio 192.168.0.1 oraz 192.168.0.2.

1. DC:

Logujemy się na DC
W Run wpisujemy dcpromo 


Wybieramy Create a new domain in a new forest.


Wybieramy nazwę domeny

piątek, 8 stycznia 2016

Windows 2008 Serwer - Podstawowa konfiguracja(70-642) cz.1

Rozpoczynam kolejną część ścieżki certyfikacyjnej Windows 2008, tym razem chciałbym przedstawić zagadnienia potrzebne do egzaminu 70-642, której tematyką są zagadnienia związane z siecią oraz takimi usługami jak DNS,DHCP,NAP,VPN czy też IPsec.

1 - Wymagania

Potrzebujemy 3 maszyny fizyczne lub wirtualne spięte w jedną sieć, oparte na Windows 2008 Standard edition o nazwach DC, Boston oraz Binghamton.
Ja dodałem jeszcze jedną kartę sieciową ustawioną jako NAT aby mieć dostęp do internetu.
Karty nazywamy odpowiednio NAT oraz LAN.

Poniżej ustawienia dla kart sieciowych oraz dostępu do plików (ustawienia na wszystkich 3 maszynach takie same).


2 - Ustawienia sieciowe


Logujemy się na DC ustawiając IP:
192.168.0.1
255.255.255.0

Logujemy się na Boston ustawiając IP na zakładce:
192.168.0.2
255.255.255.0

Logujemy się na Binghamton ustawiając IP na zakładce:
192.168.0.3
255.255.255.0

Na koniec sprawdzimy czy z maszyny DC można wykonać polecenie ping na IP dla Boston oraz Binghamton

Ustawimy dodatkowo IPv6 dla DC oraz Boston  wpisując odpowiednio:
fd00::1
64

oraz
fd00::2
64środa, 6 stycznia 2016

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Delegowanie uprawnień cz.11

Delegowanie uprawnień pozwala na przeniesienie części uprawnień na innych użytkowników.

1 - Nowy użytkownik

Logujemy się na Server01
Uruchamiamy Active Directory Users and Computers
Tworzymy nowego użytkownika Terry Adams.


Tworzymy jednostkę organizacyjną RBAC Assignments

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Interfejs sieci wirtualnej cz.10

Stworzymy wewnętrzną sieć wirtualną dla oddzielenia sieci produkcyjnej od testowej.

1 -  Karta sieciowa ServerFull01/ServerCore01

Logujemy się na ServerFull01

Dodajemy nową sieć External następnie klikamy na Add.

niedziela, 3 stycznia 2016

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Klonowanie maszyn wirtualnych cz.9

Przygotujemy szablon maszyny wirtualnej, którą później w prosty sposób przystosujemy do naszych potrzeb w środowisku produkcyjnym.

1 - Dodatkowy dysk

Podłączymy dysk do maszyny ServerFull01.
Po pojawieniu się dysku tworzymy na nim katalog VirtualMachines
Następnie logujemy się na SCVMM01
Przechodzimy na widok Host, wybieramy Properties dla ServerFull01.
Przechodzimy na Placement, wybieramy Add, wskazujemy VirtualMachines  na dodanym wcześniej dysku.


piątek, 1 stycznia 2016

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Instalacja nienadzorowana cz.8

W tym wpisie chciałbym przedstawić SCVMM Library, jest to miejsce w którym przetrzymywane są dane potrzebne do szybkiego generowania nowych maszyn wirtualnych.

1 - Utworzenie biblioteki 

Uruchamiamy ServerCore01.
Z ServerFull01 przechodzimy na \\ServerCore01\E$.
Tworzymy tam katalog SourceFiles.
Następnie katalog ten udostępniamy, nadając wszystkim pełne prawa.

net share LibraryCore=d:\SourceFiles /Grant:Everyone,Full


Z ServerFull01 powinniśmy zobaczyć udostępniony udział sieciowy na ServerCore01.