niedziela, 28 lutego 2016

Exchange 2013 - Przygotowanie Windows Server cz.5

Musimy przygotować całą listę wymaganych elementów systemu Windows, aby możliwa była poprawna instalacja Exchange 2013.

1. Wymagane elementy systemu:

1.1 Serwer aplikacji:

- Net Framework 4.5,
- HTTP Activation

1.2 Web Serwer IIS:

- Directory Browsing,
- HTTP Errors,
- Static Contect,
- HTTP Redirection,
- HTTP Logging,
- Request Monitor,
- Tracing,
- Static Content Compression,
- Dynamic Content Compression,
- Basic Authentication,
- Client Certificate Mapping Authentication,
- Digest Authentication,
- Windows Authentication,
- Net Extensibility 4.5,
- ASP.NET 4.5,
- ISAPI Extensions,
- ISAPI Filters,
- IIS 6 Metabase Comptability,
- IIS 6 Managment Console,
- IIS 6 WMI Comptability,
- Managment Service

sobota, 27 lutego 2016

Exchange 2013 - Przygotowanie do wdrożenia cz.4

1. Przygotowanie środowiska:

- Windows 2012 R2 x64
- Skonfigurowanie domeny contoso.local
- Pobrany Exchange 2013 Sp1 ze strony microsoft.com

Zmieniamy nazwę naszej maszyny na początek.


Cała konfiguracja opisana w jednym ze wcześniejszych wpisów - tutaj.

Po tej konfiguracji mamy zainstalowane RSAT oraz podniesione funkcjonalności domeny oraz lasu.

Konfigurację będziemy wykonywali na 2 sposoby:
1. Poprzez "wyklikanie" wszystkiego
2. Przy pomocy PowerShell'a(PS)

Windows 2008 Serwer - VPN (70-642) cz.8

VPN czyli wirtualna sieć prywatna, jest to usługa dzięki której możliwe jest podłączenie komputera do sieci firmowej w bezpieczny sposób.

1. Konfiguracja VPN:

Logujemy się na DC.
Tworzymy grupę VPN Users oraz nowego użytkownika VPN.
VPN dodajemy do VPN Users.
Musimy wyłącz Network Policy and Access Sevices.


Windows 2008 Serwer - NAT (70-642) cz.7

NAT pozwala na translację publicznych adresów IP na adresy prywatne, dzięki czemu firma otrzymując 1 adres publiczny jest w stanie podłączyć wszystkie posiadane urządzenia do internetu.

1. Konfiguracja serwera NAT:


Logujemy się na DC.
Dodamy Network Policy and Access Services.


niedziela, 21 lutego 2016

Windows 2008 Serwer - IPSec (70-642) cz.6

IPSec pozwala chronić ruch sieciowy poprzez uwierzytelnianie lu szyfrowanie danych. Zabezpieczenie danych zapewnia AH(Authentication Header) oraz ESP(Encapsulating Security Payload). AH uwierzytelnia źródło, zapewnia spójność danych oraz ich ochronę.
ESP zapewnia szyfrowanie danych , uwierzytelnia źródło, spójność danych oraz ochronę przed powtórzeniami danych zawartych w pakietach ESP.

1. Instalacja Telnet:

Logujemy się na Boston.
Otwieramy Server manager
Przechodzimy na Features
Klikamy na Add.
Dodajemy Telnet Server oraz Telnet Client


niedziela, 14 lutego 2016

Windows 2008 Serwer - Wdrażanie serwera DHCP (70-642) cz.5

DHCP pozwala na automatyczne nadawanie adresów IP dla urządzeń działających w sieci(komputery, drukarki, urządzenia wi-fi).

1. Wdrożenie DHCP:

Logujemy się na DC.
Dodamy DHCP Server.

Windows 2008 Serwer - Replikacja i transfer strefy (70-642) cz.4

1. Tworzenie nowej partycji:

Logujemy się na DC.
Wydajemy w cmd polecenie:

Windows 2008 Serwer - Strefy(70-642) cz.3

Strefy służą do łączenia nazw komputerów z ich nazwami w danej części sieci.
Strefy dzielą się na :
1. Podstawowa - pozwala lokalnemu serwerowi DNS na odpowiadania na zapytania z sieci.
2. Pomocnicza - wykorzystywana jest w lokacjach firmy do przekazania jedynie kopi wpisów DNS, dzięki czemu w przypadku przejęcia tych danych nie zostanie narażona cała przestrzeń DNS w firmie.
3.Skrócona - zawiera jedynie podstawowe dane potrzebne do utrzymania poprawnej pracy w części sieci.

1. Włączenie Strefy GlobalNames:

Logujemy się na DC.
Otwieramy cmd jako Administrator
Wpisujemy