niedziela, 14 lutego 2016

Windows 2008 Serwer - Strefy(70-642) cz.3

Strefy służą do łączenia nazw komputerów z ich nazwami w danej części sieci.
Strefy dzielą się na :
1. Podstawowa - pozwala lokalnemu serwerowi DNS na odpowiadania na zapytania z sieci.
2. Pomocnicza - wykorzystywana jest w lokacjach firmy do przekazania jedynie kopi wpisów DNS, dzięki czemu w przypadku przejęcia tych danych nie zostanie narażona cała przestrzeń DNS w firmie.
3.Skrócona - zawiera jedynie podstawowe dane potrzebne do utrzymania poprawnej pracy w części sieci.

1. Włączenie Strefy GlobalNames:

Logujemy się na DC.
Otwieramy cmd jako Administrator
Wpisujemy
2. Tworzenie strefy GlobalNames:

Otwieramy DNS Manager
Wybieramy New Zone w sekcji Forward  Lookup Zones.Pozostawiamy Primary zone.
Zaznaczona ma zostać opcja "Store the zone..." na dole.

Wybieramy replikacje na wszystkie srwery DNS.Nie będziemy dynamiczne aktualizacje.


Klikamy na Finish


3. Tworzenie nowych rekordów w GlobalNames:

Przechodzimy na GlobalNames.
Klikamy prawym wybierając New Alias CNAME.


Wpisujemy nazwę oraz adres maszyny powiązanej z nią.


Mamy dodany nowy rekord.


4. Testowanie:

Logujemy się na stację Boston.
W cmd wydajemy polecenie ping mail.


Otrzymujemy w odpowiedzi IP serwera DC.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz