niedziela, 27 marca 2016

Windows 2008 Serwer - Pula drukarek (70-642) cz.17

Nieodzownym narzędziem pracy w każdym biurze jest drukarka, czasami wystarcza jedna ale w większości przypadków potrzebne są dziesiątki jak nie setki taki urządzeń, żeby zwiększyć wydajność pracy możliwe jest zestawienie nim. dwóch najlepiej takich samych urządzeń.
Ale zacznijmy od początku.

1. Instalacja Print Services:

Logujemy się na DC.
Otwieramy Server Manager.


Zaznaczamy pierwszą oraz ostatnią opcję.
Zainstalujemy narzędzie zarządzające wydrukami oraz wydruk przez przeglądarkę.
Środkowa opcja ma zastosowanie przy konieczności wydruku z systemu Unix/Linux.
Klikamy pozostałe okna Next na koniec Install.

Windows 2008 Serwer - Backup (70-642) cz.16

W przedostatnim wpisie dla tego egzaminu zajmiemy się rzeczą najważniejszą czyli kopią zapasową.
Zobaczymy 2 podejścia:
1. Kopia w tle.
2. Windows Server Backup.

1. Kopia w tle:

Logujemy się na DC.
Na pulpicie tworzymy plik o nazwie Shadow, wpisujemy do niego Before.


Otwieramy cmd z uprawnieniami Administratora.
Wpisujemy vssadmin create shadow /For=C:


Zmieniamy zawartość pliku Shadow z Before na After.
Klikając prawym na plik Shadow możemy odzyskać poprzednią jego wersję.

Windows 2008 Serwer - DFS(Distributed File System) (70-642) cz.15

DFS czyli Distributed Files System, odpowiada za nadmiarowość przy przechowywaniu plików.
Tworzona jest farma złożona z nim. 2 maszyn gdzie przechowywane są pliki w sposób bezpieczny, jeżeli jedna z maszyn zostanie uszkodzona pliki będą dalej dostępne dla użytkowników.

1. Instalacja DFS:

Instalację przeprowadzamy na DC oraz Boston.


Wybieramy File Server, Distributed File System oraz File Server Resource Manager.


Tworzymy przestrzeń nazw tylko na DC, na maszynie Boston nie tworzymy przestrzeni nazw - wybieramy opcję Create namespace later ...

sobota, 26 marca 2016

Windows 2008 Serwer - Dostęp do plików (70-642) cz.14

W firmach poza dostępem do aplikacji typu ERP czy też SAP użytkownicy ciągle pracują z plikami udostępnionych w sieci. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych konieczne jest skonfigurowanie uprawnień dla udostępnionych zasobów, możliwe jest to przy pomocy uprawnień NTFS.

1. Rodzaje uprawnień NTFS:

Po wybraniu Properties na pliku lub katalogu mamy możliwość nadania następujących uprawnień:
1. Full - pełny dostęp pozwalający na zapis, odczyt oraz zmianę praw do zasobu.
2. Modify - uprawnienia jak w pkt. 1 z wyłączeniem zmiany uprawnień do zasobów.
3. Read & Execute - użytkownik może zobaczyć zawartość katalogu,otworzyć plik oraz uruchomić aplikację.
4. List Folder Contents - pozwala na wylistowanie folderów, jednak bez ich zawartości.
5. Read - użytkownik może zobaczyć zawartość katalogu oraz otworzyć plik
6. Write - pozwala utworzyć pliki w katalogu, ale nie mogą otwierać

2. EFS (Encrypting File System):

Uprawnienia NTFS chronią pliki gdy dyski umieszczone są w serwerze, natomiast w łatwy sposób można je ominąć poprzez podłączenie ich do innej maszyny lub innego systemu operacyjnego omijając w ten sposób uprawnienia.
EFS szyfruje pliki, także bez klucza nie istnieje możliwość dostępu do nich.
Jeżeli zagubimy klucz możemy użyć DRA(Data Recovery Agent)

3. Szyfrowanie plików:

Logujemy się na DC w celu konfiguracji DRA.
Uruchomiamy Server Manager aby dodać Active Directory Certificate Services.   

niedziela, 13 marca 2016

Exchange 2013 Server - Zasady tworzenia adresów mailowych 2013 cz.10

Przejdziemy do konfiguracji świeżo zainstalowanego środowiska Exchange 2013, rozpoczniemy od konfiguracji szablonu adresy mailowego.

Logujemy się do Exchange Admin Center.Logujemy się wpisujące nazwa_domeny\login oraz hasło domenowe.

sobota, 12 marca 2016

Exchange 2013 Server - Licencjonowanie DNS 2013 cz.9

Podczas instalacji Exchange 2013 nie podajemy klucza licencyjnego dlatego też po zakończeniu instalacji nasz serwer pocztowy działa w wersji Standard, który działa przez ograniczony okres.
Dlatego też należy podać klucz licencyjny, aby aktywować wersję Enterprise.

1. Wpisanie klucza:

Otwieramy Exchange Managment Shell
Wpisujemy


Na koniec restartujemy usługę Information Store. 


Możemy wylistować dostępne typy licencji, które mamy w firmie.  

Exchange 2013 Server - Konfiguracja DNS 2013 cz.8

Po zainstalowaniu Exchange'a musimy jeszcze skonfigurować DNS, aby był w stanie rozpoznawać nasz serwer nie tylko po IP ale również po nazwie.
Dlatego też musimy do DNS dodać kilka wpisów:

1. MX - łączy sieć LAN z siecią WAN, dzięki czemu serwer pocztowy będzie dostępny z zewnątrz.


2. A - klasyczny wpis opisujący nazwę maszyny.


Windows 2008 Serwer - Data Collector Sets (70-642) cz.13

Kolejną rzeczą o która musimy zadbać jest prawidłowy poziom wydajności systemu.
Możemy wykorzystać jedna z 3 wbudowanych narzędzi systemowych:

1) Performance Monitor(Monitor wydajności) - jest zestawem wykresów pokazujących pracę systemu w czasie rzeczywistym, możemy dodawać kolejne właściwości z bogatej listy, aby badać zachowanie praktycznie każdego komponentu komputera.2) Reliability Monitor(Monitor Wydajności) - jest drugim komponentem usługi Reliability and Performance Monitor, który pokazuje stan naszego systemu na wykresie gdzie możemy maksymalnie dostać 10 pkt, im bliżej 10 pkt tym stan systemu lepszy i odwrotnie im bliżej 0 tym gorszy.
Poniżej widzimy że pogorszenie wydajności może nastąpić np. z powodu niepoprawnego wyłączenia systemu.Windows 2008 Serwer - Dziennik zdarzeń (70-642) cz.12

Śledzenie problemów zarówno na stacjach roboczych jak i serwerów jest ważną sprawą w codziennej pracy. Możemy skonfigurować sieć w taki sposób, aby stacje robocze same  przesyłały określony rodzaj komunikatów do nas, dzięki czemu zaoszczędzamy mnóstwo czasu na spacery po firmie.

1. Komputer zbierający dane:

Logujemy się na DC
W cmd(uruchomionym w trybie administratora) wpisujemy wecutil qc, aby uruchomić Windows Event Collector.


Wciskamy y (yes).

poniedziałek, 7 marca 2016

Windows 2008 Serwer - WSUS (70-642) cz.11

WSUS jest narzędziem wykorzystywanym do pobierania oraz instalowania aktualizacji z Windows Update.

1. Instalacja:


Pobieramy paczkę z microsoft.com.
Ja wybrałem X64, ponieważ pracuję na 64-bitowym serwerze.
Instalacja na DC.
niedziela, 6 marca 2016

Windows 2008 Serwer - NAP - Network Access Protection (70-642) cz.10

NAP zabezpiecza sieć przed podłączeniem komputerów, które nie spełniają podstawowych zasad bezpieczeństwa, np. nie mają włączonych automatycznych aktualizacji.

1. Instalacja NPS oraz DHCP:


Na DC instalujemy DHCP oraz Network Policy and Access Services.
Jeżeli są zainstalowane musimy je odinstalować oraz ponownie zainstalować.
Windows 2008 Serwer - Windows Firewall (70-642) cz.9

Skonfigurujemy Firewall dla usługi Telnet, zarówno dla ruchu przychodzącego jak i wychodzącego.

1. Ruch przychodzący:

Logujemy się na DC.
Otwieramy Server Manager.
Dodamy Telnet.
sobota, 5 marca 2016

Exchange 2013 Server - Wdrażanie Exchange 2013 cz.7

Przystąpimy do rozpoczęcia instalacji Microsoft Exchange 2013.
Konto z którego przeprowadzana będzie instalacja musi należeć do Schema Admin oraz Enterprise Admins - do takich grup domyślnie należy wbudowane konto Administratora.

Logujemy się na maszynę Exchange.
Przechodzimy na C:\Exchange, gdzie mamy pliki instalacyjne,


Wskazujemy czy chcemy pobrać najnowsze aktualizacje dla Exchange 2013.
Ja dla tej testowej instalacji wskazałem Don't check for updates right now.

piątek, 4 marca 2016

Exchange 2013 Server - Rozłączne przestrzenie nazw cz.6

Rozłączne przestrzenie nazw występują w momencie gdy komputer w swoim podstawowym sufiksie ma wpisaną inną domenę niż ta w której działa.
Musimy w takim przypadku musimy zmienić atrybut msDS-AllowedDNSSuffixes.

Otwieramy ADSI Edit.
Łączymy się z Default naming context.