sobota, 21 maja 2016

Windows 2008 Serwer - Strona www, pula aplikacji IIS 7.0 (70-643) cz.12

1. Strona www oraz pula aplikacji:

Logujemy się na Server2.
Przechodzimy na %SystemDrive%\Inetpub\wwwroot.
Tworzymy tam nowy katalog Contoso wewnątrz którego dodamy jeszcze WebApp01.Kopiujemy poniższe pliki do katalogu contoso.
Lisstart.htm na Default.htm
Wewnątrz WebApp01 tworzymy plik o nazwie Default.htm.
Wpisujemy do niego kod z poniższego screenu.Uruchamiamy Konsole IIS.
Rozwijamy folder Site.
Zobaczymy utworzony przez nas katalog Contoso.


Dodamy nową stronę o nazwie Contoso Test Site.


Konfigurujemy nową stronę zgodnie z poniższymi wytycznymi.


Otwieramy IE wpisujemy w adres http://Server2.contoso.local:8000
Powinniśmy zobaczyć poniższą stronę.


Dodamy pulę aplikacji do naszej strony.


Wpisujemy ustawienia zgodnie z poniższym screenem.


Zaznaczamy TestApp.
Przechodzimy na Content View.
Pojawi się tam utworzony przez nas plik Default.htm.


Otwieramy IE, wpisujemy http://server2.contoso.local/TestApp/default.htm.


2. Konfiguracja IIS:

Utworzymy konfigurację IIS, którą będzie można zastosować również w przypadku tworzenia farmy serwerów z IIS, przez co nie stracimy czasu na konfiguracje pozostałych instancji.
W tym celu użyjemy AppCmd.exe

Logujemy się na Server2.
Otwieramy cmd wydajemy polecenie: c:\Windows\system32\inetsrv\


Wykonamy kopię zapasową konfiguracji IIS o nazwie IISBackup01.Mając backup sprawdzimy czy jest poprawny.
Otworzymy IIS Manager, aby usunąć jedną z utworzonych witryn. 


Następnie zrobimy odzyskanie ustawień IIS.


I mamy z powrotem usuniętą stronę Contoso Test Site.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz