sobota, 16 lipca 2016

Konfigurowanie instancji - MSSQL 2012 cz.3

Skonfigurujemy ustawienia pamięci dla bazy, ustawimy database mail, model odzyskiwania bazy.

1. Minimalna pamięć, współczynnik wypełnienia:

Logujemy się na SQL-A
Uruchamiamy SQL Server Management Studio.


Ustawiamy 512MB jako minimalną ilość pamięci serwera.
Ustawiamy 90% współczynnika wypełnienia.


2. Database Mail:

3. Standard nowej bazy:

Ustawimy na bazie model, typ odzyskiwania Simple, Auto Shrink oraz Auto Close.


Powyższe ustawienia zostaną przepisane do każdej nowo utworzonej bazy.
Odzyskiwanie bazy gdy jest ustawiony Simple, nie zawiera logów transakcyjnych, odzysk tylko do ostatniego zapisu backupu.
Auto Shrink - automatycznie zmniejszanie bazy jeżeli jest w niej wolna przestrzeń.
Auto Close - po wylogowaniu wszystkich użytkowników baza automatycznie zostanie zamknięta.

Utworzymy nową bazę, aby sprawdzić czy powyższe opcję są ustawione automatycznie.Faktycznie ustawienia zostały przejęte z bazy Model.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz