środa, 6 lipca 2016

SCCM 2012 R2 - Odkrywanie oraz granice domeny w SCCM cz.7

Włączenie odkrywania w AD pozwala na pokazanie utworzonych grup zabezpieczeń, oraz użytkowników do niech przypisanych a także komputerów oraz wszystkich innych urządzeń mających w sieci adresy IP. Dzięki temu możemy pokazać kto oraz kiedy logował się do komputerów będących w domenie, pokażemy szczegóły komputerów (nazwa, adresy IP kart sieciowych) . 
Granice pokażą natomiast podsieci adresów IP, oraz domeny w lesie AD, dzięki czemu mając las składający się z 2 domen, możemy zobaczyć tylko jedną z nich .

Logujemy się na SCCM
Uruchamiany Configuration Manager Console


Następnie przechodzimy kolejno Administration->Overview->Hierarchy Configuration->Discovery Methods na koniec Active Directory Forest Discovery
Zaznaczamy wszystkie dostępne opcje zgodnie z poniższym screenem.


Włączymy również odkrywanie group.


Włączamy opcję, oraz dodajemy poprzez Add, Location.


Wskazujemy Groups oraz naszą domenę.


Pokażemy następnie komputery, które mamy w sieci.Ponownie wybieramy naszą domenę


W wyniku otrzymamy poniższy widok.


Jak również użytkowników.


HeardBeat Discovery jest włączone domyślnie wysyła na SCCM dane raz w tygodniu.


Network Discovery skanuje sieć w poszukiwaniu wszystkich urządzeń posiadających adresy IP.
Opcja ta będzie wyłączona.

Granicą naszej sieci może być urządzenie typu router, adres IP lub cała domena.
Skonfigurujemy ten ostatni przypadek.

Przechodzimy do Boundry Group i w prawym oknie klikamy prawym klawiszem myszy aby utworzyć nową grupę.
Przechodzimy na References.


Po przejściu na zakładkę Assets and Compliance, oraz w konkretne podkategorie widzimy faktycznie że odkrywanie sieci zostało rozpoczęte, poniżej przykład wylistowanie wszystkich użytkowników w AD


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz