niedziela, 3 lipca 2016

SCCM 2012 R2 - Przygotowanie przedwdrożeniowe - Firewall cz.4

Skonfigurujemy Firewall do przepuszczenia określonego ruchu na konkretnych portach.

1. Konfiguracja Firewalla:

Otwieramy Group Policy Management.
Przechodzimy do ustawień Firewalla.
Zaznaczamy Allow the connection na końcu 


Utworzymy role wychodzące.
Ustawimy teraz zasady dla WMI.

Następnie musimy otworzyć porty dla SQL 1433 oraz 4022.

To samo robimy dla porty 4022.
W wyniku powinniśmy otrzymać poniższy wynik.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz