niedziela, 9 lipca 2017

CCNA - Protokół RSTP cz. 21

W dzisiejszych czasach i sieciach które składają się z kilku switch'y potrzebny jest sposób na zabezpieczenie sieci przed powstawaniem pętli w sieci - czyli sytuacji w której switche z różnych portów przekazują rozgłoszenia prowadzące do tego samego celu co powoduje brak jednoznaczności w ścieżce a tym samym powstawanie nieskończonych pętli, jako że ramka nie ma mechanizmu obrony potrzebny jest inny sposób zapobiegania, z pomocą przychodzą protokoły poczynając na STP, poprzez PVST kończąc na RSTP.

Poniższy opis dotyczy tego ostatniego ze względu na to że w razie awarii przełączenie następuje najszybciej - czas liczony w milisekundach, natomiast poprzednie wersje około 40 sekund, co w dzisiejszych czasach jest niedopuszczalne. PVST oraz RSTP współpracują z sieciami VLAN, dzięki czemu każda sieć może mieć inny root bridge.

Z działających switchy wybierany jest tzw. root bridge (jest to główny switch, który dla innych jest punktem odniesienia), switche wymieniają również pomiędzy sobą wymieniają ramki BPDU, które pozwalają na wykrycie pętli i w odpowiedni sposób ich wyeliminowanie, poprzez odcięcie jednej z dróg prowadzących do switcha.Ramki przesyłane pomiędzy switchami wysyłane są drogami, które mają określony koszt w zależności od posiadanego pasma:

1. 4Mbit/s - 250
2. 10Mbit/s - 100
3. 16Mbit/s - 62
4. 100Mbit/s - 19
5. 1Gbit/s - 4
6. 2Gbit/s - 3
7. 10Gbit/s - 2

Koszt można zmienić wydając polecenie:

Switch(config)# int fa0/1
Switch(config)# spanning-tree cost 25

Wyłączenie wydajemy:
Switch(config)# no spanning-tree cost 25

W RSTP porty mogą być w 4 rolach:

1. Root port (port główny) - najkrótsza ścieżka, prowadząca do root brigde, przełącznik który nie jest root brigde ma dokładnie jeden taki port .
2. Designated port(port desygnowany) - pojedynczy port w segmencie sieci.
3. Alternate port(port alternatywny) - port przez który wystanie wysłana ramka gdy port główny będzie niedostępny.
4. Backup port(port zapasowy) - dodatkowe łącze dla portu desygnowanego pracuje w stanie discarding, aby zapobiec pętli.

Port w protokole RSTP może znajdować się w 3 stanach (w starszych wersjach protokołu występują 4 stany):
1. Discarding - port nie przekazuje ramek -  jest wyłączony
2. Learning - uczenie się
3. Forwarding - przekazywanie ramek


Ćwiczenia:

Przygotowujemy 3 switche - 2960, podpinamy tak jak na rysunku, ja wykorzystałem porty gigabit.Na każdym switchu konfigurujemy VLAN1(administracyjny).

Switch#config t
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 # poczynając od 192.168.100.1 kończąc na 192.168.100.3, kolejno dla Switch0, Switch1,Switch2

Na każdym ze switchy uruchamiamy rstp:

Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Informacje o spanning-tree możemy uzyskać po wydaniu polecenia sh spanning-tree.


Switch 0:


Switch 1:Switch 2:Widzimy że Switch 1 jest root brigde (wybierany jest na podstawie priorytetów, jeżeli priorytety są te same (32769 + numer VLAN + numer mac) - najniższa wartość wyznacza root.
W tabelce widzimy również stany portów:
1.FWD - przekazywanie
2.BLK - blokowanie (zapobiega pętlą), tutaj blokowany jest port G0/1 oraz Switch 2 do Swtich 0

Jak również role:
1.Root - główny
2.Altn - alternatywny
3.Desg- desygnowany


RSTP ma możliwość zapobiegania problemom gdy do portu końcowego (edge port) zostanie podłączone urządzenie, które nie jest końcowym, jest to BPDU guard, w momencie gdy na port wpadnie ramka BPDU port jest natychmiast wyłączony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz