Windows 2008

Windows 2008 70-646 Server Administrator

Windows 2008 Serwer - Odzyskiwanie usuniętych danych Windows 2008 Server (70-646) cz.14
Windows 2008 Serwer - Backup Windows 2008 Server (70-646) cz.13
Windows 2008 Serwer - Round Robin, Network Load balancing (70-646) cz.12
Windows 2008 Serwer - Wdrażanie NAP (70-646) cz.12
Windows 2008 Serwer - Wdrażanie serwera VPN (70-646) cz.11
Windows 2008 Serwer - Izolacja serwera (70-646) cz.10
Windows 2008 Serwer - Instalacja WSUS 3.0 SP2 (70-646) cz.9
Windows 2008 Serwer - Delegowanie uprawnień (70-646) cz.8
Windows 2008 Serwer - Zbieranie danych o stanie systemu - Data Collector Set - WSRM (70-646) cz.7
Windows 2008 Serwer - RSAT i Event Viever(70-646) cz.6
Windows 2008 Serwer -Instalowanie serwera plików oraz wydruku (70-646) cz.5
Windows 2008 Serwer - Instalowanie serwera terminali (70-646) cz.4
Windows 2008 Serwer - Wdrażanie serwera aplikacji (70-646) cz.3
Windows 2008 Serwer - WDS(Windows Deployment Services) - zdalne wdrażanie systemu operacyjnego (70-646) cz.2
Windows 2008 Serwer - Przygotowanie środowiska BitLocker (70-646) cz.1

Windows 2008 70-643 Applications Infrastructure

Windows 2008 Serwer - Konfiguracja SMTP (70-643) cz.15
Windows 2008 Serwer - Kontrolowanie dostępu IIS 7.0 (70-643) cz.14
Windows 2008 Serwer - Zdalny dostęp IIS 7.0 (70-643) cz.13
Windows 2008 Serwer - Strona www, pula aplikacji IIS 7.0 (70-643) cz.12
Windows 2008 Serwer - Instalowanie IIS 7.0 (70-643) cz.11
Windows 2008 Serwer - Udostępnianie programów przez RemoteApp (70-643) cz.10
Windows 2008 Serwer - Instalacja RD Gateway (70-643) cz.9
Windows 2008 Serwer - Przegląd zarządzania zdalnym pulpitem (70-643) cz.8
Windows 2008 Serwer - Licencje zdalnego dostępu (70-643) cz.7
Windows 2008 Serwer - Zdalny pulpit (70-643) cz.6
Windows 2008 Serwer - Load Balancing (70-643) cz.5
Windows 2008 Serwer - Konfiguracja dysku (70-643) cz.4
Windows 2008 Serwer - Instalacja oraz konfiguracja WDS(Windows Deployment Services) (70-643) cz.3
Windows 2008 Serwer - Płyta do nienadzorowanej instalacji PE (70-643) cz2

Windows 2008 70-642 Network Infrastructure, Configuring

Windows 2008 Serwer - Pula drukarek (70-642) cz.17
Windows 2008 Serwer - Backup (70-642) cz.16
Windows 2008 Serwer - DFS(Distributed File System) (70-642) cz.15
Windows 2008 Serwer - Dostęp do plików (70-642) cz.14
Windows 2008 Serwer - Data Collector Sets (70-642) cz.13
Windows 2008 Serwer - Dziennik zdarzeń (70-642) cz.12
Windows 2008 Serwer - WSUS (70-642) cz.11
Windows 2008 Serwer - NAP - Network Access Protection (70-642) cz.10
Windows 2008 Serwer - Windows Firewall (70-642) cz.9
Windows 2008 Serwer - VPN (70-642) cz.8
Windows 2008 Serwer - NAT (70-642) cz.7
Windows 2008 Serwer - IPSec (70-642) cz.6
Windows 2008 Serwer - Wdrażanie serwera DHCP (70-642) cz.5
Windows 2008 Serwer - Replikacja i transfer strefy (70-642) cz.4
Windows 2008 Serwer - Strefy(70-642) cz.3
Windows 2008 Serwer - DNS(70-642) cz.2
Windows 2008 Serwer - Podstawowa konfiguracja(70-642) cz.1

Windows 2008 70-640 Active Directory, Configuring

Windows 2008 Serwer - Środowisko wielodomenowe i relacje zaufania (70-640) cz.19
Windows 2008 Serwer - Poziomy funkcjonalności domeny oraz lasu (70-640) cz.18
Windows 2008 Serwer - Replikacja (70-640) cz.17
Windows 2008 Serwer - Wykaz globalny oraz katalog aplikacji (70-640) cz.16
Windows 2008 Serwer - Lokacje i podsieci (70-640) cz.15
Windows 2008 Serwer - Replikacja DFS dla SYSVOL (70-640) cz.14
Windows 2008 Serwer - Wzorce operacji (70-640) cz.13
Windows 2008 Serwer - Dodatkowy kontroler domeny (70-640) cz.12
Windows 2008 Serwer - Wdrażanie usługi DNS (70-640) cz.11
Windows 2008 Serwer - Wdrażanie kontrolera domeny tylko do odczytu (70-640) cz.10
Windows 2008 Serwer - Inspekcja logowania (70-640) cz.9
Zdalne uruchamianie programów za pomocą RemoteApp - Windows 2008 cz.9
Windows 2008 Serwer -Uwierzytelnianie konfiguracja zasad haseł (70-640) cz.8
Automatyczna instalacja oprogramowania za pomocą GPO - Windows 2008 cz.8
Windows 2008 Serwer - Przeprowadzanie inspekcji dostępu (70-640) cz.7.9
Windows 2008 Serwer - Wdrażanie oraz aktualizacja oprogramowania za pomocą GPO (70-640) cz.7.8
Windows 2008 Serwer - Ustawienia zabezpieczeń (70-640) cz.7.7
Windows 2008 Serwer - Delegowanie członkostwa w grupie (70-640) cz.7.6
Windows 2008 Serwer -Sprzężenie zwrotne- Zasady grup cz.7.6
Windows 2008 Serwer -Filtrowanie - Zasady grup(70-640) cz.7.5
Windows 2008 Serwer - Wymuszenie zaktualizowania zasady - Zasady grup(70-640) cz.7.4
Windows 2008 Serwer - Ograniczenie działania zasady - Zasady grup(70-640) cz.7.3
Windows 2008 Serwer - Zasady grup(70-640) cz.7.2
Windows 2008 Serwer - Zasady grup(70-640) cz.7
Windows 2008 Serwer - Dodanie komputera do domeny PowerShell(70-640) cz.6
Klucz główny oraz klucze obce - MSSQL 2008 Server cz.5
Windows 2008 Serwer - Dodanie komputera do domeny(70-640) cz.5
Windows 2008 Serwer - Tworzenie użytkowników przy pomocy PowerShell(70-640) cz.4
Windows 2008 Serwer - Automatyzacja tworzenia kont komputerów (70-640) cz.4.3
Windows 2008 Serwer - Zarządzanie grupami Dsadd,CSVDE,Ldifde (70-640) cz.4.2
Windows 2008 Serwer - Zarządzanie grupami(70-640) cz.4.1
Windows 2008 Serwer - Tworzenie użytkowników z konsoli(70-640) cz.3
Windows 2008 Serwer -Konfiguracja wersji Core(70-640) cz.2
Windows 2008 Serwer - Podstawowa konfiguracja(70-640) cz.1
Serwer czasu Windows 2008 R2, synchronizacja na stacjach roboczych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz